Driestar: duurzaamheid gaat verder dan energie besparen

“Als het om energie gaat, zoeken we graag de samenwerking”, vertelt Kees Codée, sinds 2004 manager facilitair bedrijf bij Driestar Educatief in Gouda. “Daarom trekken we bij energie-inkoop samen op met het Driestar-Wartburg College in Gouda en Rotterdam. Onze ambitie is om in de toekomst energieneutraal te worden en ook in dat proces zoeken we samenwerking in de omgeving. Met de gemeente Gouda, met ontwikkelaars van nieuwbouwplannen in de Goudse Spoorzone en bijvoorbeeld het Groene Hart Ziekenhuis.”

  • Deelnemers: Driestar Hogeschool, Driestar Educatief, Driestar-Wartburg College
  • Aantal gebouwen: 5
  • Locaties: Gouda, Rotterdam, Amersfoort, Kapelle (Zld)

Sinds 2007 zijn de reformatorische scholen deelnemer aan Energie Voor Scholen en Codée was er de gehele periode nauw bij betrokken. “We maakten destijds een afweging en kozen voor dit collectief. Dat heeft immers een beter zicht op de markt en de ontwikkelingen. Zelf de energiemarkt volgen kost veel tijd en energie en dat is voor relatief kleine scholen moeilijk te doen. Energie Voor Scholen bespaart mij veel tijd en ik weet: de energie-inkoop zit goed. Ik heb nooit de indruk gehad dat we te veel betaalden en heb nooit gedoe gehad. Het loopt gewoon goed.”

Geen buikpijn

De afgelopen periode zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sterk gestegen. Heeft dit effect op Driestar? “Je bent iets scherper, ik kijk wat vaker op EnergyPanel, maar heb er nog geen buikpijn van”, zegt Kees Codée. “Dat heeft deels te maken met de slag die wij vorig jaar maakten. We hebben toen het hele dak in Gouda vol gelegd met zonnepanelen – de beste die nu op de markt zijn – en dit halveert het inkoopvolume.” De andere 50% hoopt Codée de komende jaren energieneutraal te maken, hoewel dit minder eenvoudig zal zijn. “Het vergt een aanpassing van de bouwkundige staat en de installaties of de eerder genoemde samenwerking in de directe omgeving.”

Zelf is Kees Codeé als manager facilitair bedrijf verantwoordelijk voor de locaties van Driestar Educatief (hogeschool en onderwijsadviesdienst): de hoofdvestiging in Gouda en nevenvestigingen in Amersfoort en Kapelle. Met name op de hogeschool (pabo) is duurzaamheid een speerpunt. “En dat gaat veel verder dan energie alleen, we zijn actief aan de slag met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We leiden de leerkrachten van de toekomst op en willen ze voldoende inspiratie meegeven om duurzaamheid over te brengen op hun leerlingen.”

Vegan

Hoe deze duurzame impuls in de praktijk gestalte krijgt? “We gaan daar soms best ver in. Pas wilden 160 studenten, die net naast de school gehuisvest zijn, een barbecue houden. Die hebben we vegan gedaan. Bij de lessen beeldende vorming proberen we met minimale spullen maximaal creatief te zijn. Er zijn regelmatig events zoals een tweedehandskledingmarkt en groene-plantjesmarkt. We houden een warme truiendag en door papieren readers te vervangen door digitalisering besparen we 150 bomen per jaar.” Duurzaamheid betekent voor de scholen van Codée bovendien internationaal samenwerken: verouderd schoolmateriaal gaat naar Malawi, overbodige digitale schoolborden naar Oekraïne. “Dit gaat vergezeld van kennisuitwisseling.”

Scroll naar boven