Nieuw schoolgebouw Ashram College (bijna) energieneutraal

Facilitair Teamleider Ronald de Rooij

Over 20 jaar is het collectief Energie Voor Scholen overbodig. Tenminste, als alle scholen in Nederland het voorbeeld van het Ashram College in Alphen aan den Rijn volgen. Deze deelnemer aan het inkoopcollectief, onderdeel van de SCOPE scholengroep, bouwt momenteel een nieuw, energieneutraal schoolgebouw. Pal naast het bestaande gebouw dat nu nog volop in gebruik is. De opening staat gepland voor maart 2024.

  Dat oude gebouw dateert uit de jaren ’70 en is zowel energetisch als qua comfort hoognodig aan vervanging toe. Ronald de Rooij kent het pand als zijn spreekwoordelijke broekzak. Hij was leerling op ‘het Ashram’, werd er docent en teamleider Aardrijkskunde-Geschiedenis en is nu al vijf jaar actief als Teamleider Facilitair. “Het gebouw is slecht geïsoleerd en voor de verwarming staan er op het dak enorme ketels. Voor het onderhoud daarvan doen we een beroep op een oud-installateur die nog weet hoe het werkt. Die ketels moeten nog één winter mee, dus komende zomer zetten we ze uit voorzorg niet uit.” Omdat er al twaalf jaar over nieuwbouw wordt gesproken, heeft de school het afgelopen decennium vrijwel geen onderhoud meer laten uitvoeren.

  Leerlingen

  Bij de ontwikkeling van de nieuwe school zijn ook de leerlingen betrokken. De leerlingenraad met leden uit zowel de onder- als bovenbouw kreeg inspraak bij de inrichting en praktische voorzieningen als kluisjes. Muzieklokalen met kleine studio’s was een leerlingenwens die wordt vervuld. Daarnaast heeft het Ashram College een groep leerlingen en medewerkers die actief bezig zijn met duurzaamheid. “Onder de naam Green Office treden leerlingen op als energiemaatje en geven bij mensen thuis besparingsadvies. Ze denken ook mee om de nieuwe school duurzamer te krijgen.”

  Energieneutraal

  Het contrast tussen oudbouw en nieuwbouw kan niet groter zijn. Het nieuwe gebouw is straks van het gas af, ligt vol met zonnepanelen, heeft warmte-koude pompen aan weerszijden van het gebouw en zit tussen bijna en volledig energieneutraal. Isolatie en ventilatie zijn volgens de hoogste normen. Ook in het nieuwe interieur speelt duurzaamheid een grote rol. Ronald de Rooij noemt als voorbeeld de vloeren. “Die zijn van hergebruikt, zacht rubber dat je kent van de sluiting van koelkasten. Het is een gietvloer, dus je hebt ook geen snijverlies.”

  Hergebruik

  In de nieuwbouw leven diverse materialen uit het oude gebouw voort. Voor de parkeerplaats worden bestaande betonklinkers gebruikt, de houten vloer uit de gymzaal komt deels terug in een lokaal voor dramatische expressie. “Kijk”, zegt Ronald de Rooij, terwijl hij een houten plankje pakt, “dit houten plafond wordt hergebruikt voor lambriseringen. Wat goed is gaat mee, ook meubilair waarvan we de frames laten overspuiten. Maar hergebruik kost wel geld, prijstechnisch is nieuw vaak voordeliger.”

  Andere school

  Met de nieuwbouw van het Ashram College lost de gemeente Alphen aan den Rijn een belofte in. Tien jaar geleden lanceerde men het masterplan onderwijs met als doel alle schoolgebouwen te vernieuwen. “Wij sluiten de rij en hebben meteen het meest moderne en duurzame gebouw”, vertelt Ronald de Rooij. Een gebouw dat trouwens naast hoogwaardige duurzaamheid nog een noviteit kent. “In het nieuwe pand zit een flexibel deel met aula, lokalen en een eigen ingang. Alphense scholen met ruimtegebrek kunnen daarvan gebruik maken, zodat portacabins niet meer nodig zijn.” Of dat laatste zal gebeuren? “We merken nu al dat onze school door de nieuwbouw een nieuwe aantrekkingskracht heeft, dus misschien hebben we deze ‘andere school’ zelf wel nodig.”

  School: Ashram College
  Vestigingen: Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop
  Onderdeel van: SCOPE scholengroep
  Aantal gebouwen: 2
  Verbruik gas 2022: 34.038 m3
  Verbruik stroom hoog 2022: 151.597 kWh
  Verbruik stroom laag 2022: 95.428 kWh

  Scroll naar boven