Simon Lise, facilitair manager BasisBuren: “Blij dat we geen risico hebben genomen met onderwijsgeld”

Simon Lise

Uitdagingen heeft hij genoeg, facilitair manager Simon Lise van BasisBuren. Deze stichting heeft in de diverse dorpen van de gemeente Buren tien scholen voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs. De dorpsscholen variëren van een rietgedekt gebouw uit eind 19e eeuw tot een in 2015 grondig gerenoveerd complex. “De rijksoverheid financiert initieel schoolbesturen voor het onderhouden van schoolgebouwen, maar deze tijd vraagt juist om toevoegingen zoals ventilatie en zonnepanelen.”

  Als manager facilitair ondersteunt Lise directeuren van basisscholen bij het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen. “Mijn taak is het om schooldirecteuren te ontzorgen, zodat zij kunnen focussen op het organiseren van goed onderwijs.” Waar mogelijk werken de scholen samen op het gebied van inkoop. “Waar het zinvol is organiseren we het centraal. Zo besteden we de schoonmaak aan en kopen energie in via Energie Voor Scholen.”

  Inkoop is een vak apart, vindt Lise, en daarom laat hij zich regelmatig adviseren door deskundigen. Bijvoorbeeld in het collectief Energie Voor Scholen. Lise: “Een aantal jaren geleden klopten er wel eens bedrijven op de deur: ga toch zelf de energiemarkt op met variabele tarieven. Ik ben nu heel blij dat we dit niet hebben gedaan. Dankzij Energie Voor Scholen zijn de kostenstijgingen voor het komende jaar 2023 beperkt. Zonder dit contract zou de prijs nu vijf tot zes keer over de kop gaan. We zijn nu heel blij dat we geen risico hebben genomen met onderwijsgeld.”

  IHP

  Er wordt ook binnen BasisBuren meer geld aan energie uitgegeven dan voorheen. De uitdagingen van Lise liggen echter ook op een ander vlak. Vervangen van gebouwen van basisscholen wordt door de gemeente bekostigd. Die stelt samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan (IHP) op dat gebouwen in kaart brengt, perspectief geeft voor de komende jaren en investeringen plant. “Gemeenten hebben met veel problemen te maken die aandacht vragen. Het is een uitdaging om planningen uit het IHP te halen, het is lastig gebleken om de snelheid erin te houden.”

  Hot item

  Dat laatste leidt tot dilemma’s. Schaf je zonnepanelen aan als je weet dat de school op termijn gerenoveerd wordt? Investeer je nog in een gebouw dat op de nominatie staat om vervangen te worden door nieuwbouw? “We hebben als stichting toch enkele stappen gezet en zonnepanelen aangebracht op de gebouwen die daarbij geschikt zijn in combinatie met het aanbrengen van led-verlichting. Alle scholen zijn bovendien voorzien van CO2-melders en op een aantal scholen is met behulp van de specifieke uitkering ventilatie in scholen de ventilatie en daarmee het binnenklimaat energieneutraal geoptimaliseerd. Energiebesparing is nu een hot item, daar sturen we op. De gebruiker speelt daarin een belangrijke rol. De verwarming een graadje lager wordt nu makkelijker en de voordeur dicht houden, dat begrijpt iedereen.”

  Basisscholen zijn er niet voor bestuurders, overheden en medewerkers, maar voor de leerlingen. Duurzaamheid en milieubewustzijn krijgen steeds meer een plaats in het lesprogramma. “Het vertrekpunt bij BasisBuren is dat het heel normaal is om zelf energie op te wekken”, vertelt Lise naar aanleiding van een lespakket over zonnepanelen en energie-opwek. “En neem De Klepper in Zoelmond, daar zit natuur in het DNA van de school verweven.”

  Deelnemers: Basis Buren, 10 basisscholen in de gemeente Buren
  Leerlingen: ongeveer 1.400
  Aantal gebouwen: 10
  Locaties: Beusichem, Zoelmond, Buren, Zoelen, Rijswijk, MAurik, Eck en Wiel, Ingen, Lienden (2)

  Simon Lise is ook facilitair manager van Stichting Trivium dat 15 basisscholen heeft in 5 gemeenten. Ook deze nemen deel in Energie Voor Scholen.

  Scroll naar boven