Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt school (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Als u nog niet heeft gerapporteerd in eLoket bent u in overtreding en kan het bevoegd gezag (Omgevingsdienst) handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

AANBIEDING:
Energie voor Scholen regelt het voor u!

Wij doen al het werk voor u. We bezoeken uw locatie en verzorgen de melding zodat u voldoet aan de Informatieplicht.

U ontvangt na afloop een lijst van nog te nemen maatregelen. De kosten zijn € 850,= exclusief btw per locatie.

Wilt u hier gebruik van maken? Neem contact op met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl.