Uitgangspunten leveranciersselectie zonnepanelen

De stuurgroep Energie Voor Scholen (EVS)[1] merkt dat veel schoolbesturen belangstelling hebben voor zonnepanelen. De roep om een betrouwbare leverancier, eigen deskundigheid en het uitwisselen van ervaringen en expertise op dit gebied groeit. Daarom is besloten een expertisepartner te zoeken, die op basis van de eisen en wensen van de stuurgroep een aanbod kan formuleren.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten (de belangrijkste punten staan bovenaan):

 • Financiële haalbaarheid van voorgestelde projecten (bestendigheid).
 • Technische realisatie en beoordeling van al gerealiseerde projecten (realisatie).
 • Garanties en verzekeringen (belangrijk vanwege lange terugverdientermijn).
 • Autonoom project op basis van zonnepanelen.
 • Geen gesubsidieerd project (in verband met tijdelijkheid).
 • Werkende opdrachten binnen onderwijssector met positieve referentie van de school.
 • Partij die het grote landelijke potentieel kan bedienen.
 • Professionele ondersteuning en maximale ontzorging van de school.
 • Geen verplichte afname van energiecontract.

(Dat werkt twee kanten op: het zonnepanelenproject is ook bereikbaar voor scholen die niet aan EVS meedoen. Aan de andere kant, indien u via EVS Europees heeft aanbesteed, bent u gebonden aan het energiecontract via EVS. U kunt dan nooit een zonnepanelencontract met verplichte levering elders sluiten.)

 • Transparantie over werkwijze en verdienmodel.
 • Langdurige en bestendige goede naam zowel in onderwijs als in eigen branche.

Deze punten zijn tot stand gekomen in samenspraak met en op voorspraak van de leden van de respectievelijke besturenorganisaties die in EVS participeren. De punten zijn vervolgens door de stuurgroep uitgewerkt. Daarbij is onder andere benoemd dat garanties en verzekeringen voor een publiekrechtelijke organisatie met een voorbeeldfunctie essentieel zijn. Het is voor onderwijsorganisaties tevens van groot belang dat op goede wijze verantwoording kan worden afgelegd over de besteding van publiek geld voor de aanschaf van zonnepanelen.

Bij de uitwerking van bovenstaande punten heeft een brede en zorgvuldige oriëntatie plaatsgevonden op basis van verscheidene initiatieven van aanbieders van zonnepanelen. Hierbij is gebruikgemaakt van referenties die door leden zijn aangedragen. Ook is eigen onderzoek gedaan. Daarbij viel op dat een deel van het aanbod is gekoppeld aan niet-marktconforme energiecontracten en dat zaken soms te mooi worden voorgesteld. Energietarieven die niet transparant zijn, geen reële terugverdientijden, vage garanties etc. waren redenen om aanbieders uit te sluiten.

De voorstellen die De Vrije Energie Producent (DVEP, onder de naam Zon voor Scholen) heeft gepresenteerd, zijn door de stuurgroep als beste beoordeeld. Daarin is nadrukkelijk geen koppeling tot stand gebracht tussen het bestaande energiecontract van de school en dit initiatief. Beide kunnen los van elkaar doorlopen dan wel beëindigd worden.

DISCLAIMER

Het aanbod zoals door EVS beoordeeld en door DVEP uitgewerkt, heeft géén (Europese) aanbestedingsgrondslag. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig doorlopen van het inkoopproces, waarbij Zon voor Scholen slechts één partij is. Wel kan worden aangegeven dat de voorwaarden van Zon voor Scholen en bepaalde aspecten als leveranciersrisico, garanties en voordelen gecontroleerd voordelig zijn.

Het project was in eerste instantie slechts bedoeld voor scholen met een energieverbruik lager dan 50.000 kWh. Scholen met een groter verbruik vallen in een andere categorie van energiebelasting, waardoor het plaatsten van zonnepanelen volstrekt NIET rendabel zou zijn geweest. Nu echter (oktober 2014) is gebleken dat er subsidies op grond van SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) op dit project mogelijk zijn, wordt het ook rendabel voor grootverbruikers om mee te doen.


[1] In de projectgroep Energie Voor Scholen participeren de besturenorganisaties Verus, VKO, LVGS, VBS, VGS, VOS/ABB, en ISBO samen met Hellemans Consultancy B.V.