Loading

Energie besparen? Doe de Energie-APK!

Besparen op de energiekosten begint met inzicht in het verbruik. Hellemans Consultancy heeft daar nu een handige service voor ontwikkeld: de Energie-APK.

 

Wat kunt u verwachten?

  • Een bezoek van een technisch specialist van enkele uren. U krijgt behalve inzicht in uw energieverbruik ook op hoofdlijnen advies over praktische besparingsmogelijkheden. De besparing op uw energiekosten kan al snel oplopen van honderden tot enkele duizenden euro’s.
  • De technisch specialist bekijkt uw energiefacturen, uw technische installaties, de instellingen daarvan en hoe deze worden gebruikt.
  • Mocht u specifieke energieonderwerpen willen voorleggen, dan wordt ook daar door de technisch specialist apart aandacht aan besteed tijdens het bezoek.

 

Een veel voorkomend aspect is de hoeveelheid energie die wordt betaald. Wat blijkt? Er zitten vaak onregelmatigheden in de facturen door verkeerde meterstanden, dubbele facturatie of te veel berekende energiebelasting. Contracten zijn voor verbetering vatbaar door een te hoog gecontracteerd vermogen of capaciteit. In de media is berichtgeving geweest over mogelijke overdimensionering en overcapaciteit bij elektriciteits- en aardgas- aansluitingen.

 

Daarnaast zijn vaak verbeteringen in de energiehuishouding mogelijk door een betere inregeling van ketel- en luchtbehandelinginstallaties, optimale verlichting of minder energieverspillend gebruik van apparatuur. Diverse scholen gingen u al voor zoals u hieronder kunt lezen.

Meer informatie over de Energie-APK of de kosten?

Stuur een mail naar Karin Michgels  michgels@hellemansconsultancy.nl

Referenties: Scholen aan het woord

De heer A. de Haan, VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs)

Wij hebben gekozen voor een energie APK aangezien wij behoefte hadden aan advies over:

  • 1. De capaciteit van onze CV-installatie die bijna aan vervanging toe is.
  • 2. Wat is er mogelijk om TL-verlichting te vervangen door Led?
  • 3. Is plaatsen van zonnepanelen mogelijk en rendabel?
  • 4. Zijn er nog andere maatregelen die wij kunnen nemen om ons energieverbruik terug te dringen.

De adviseur heeft aan het einde van zijn bezoek zijn adviezen mondeling toelicht en later uitgebracht in een rapport. Het advies dat wij ontvingen was compact en duidelijk. Wij konden met dit advies onze besluitvorming beter voorbereiden en zijn tevreden over de ‘Energie APK’.

De heer B. Adema, Ichtus College, Veenendaal

De Energie APK doet wat het belooft.

Mijn ervaring is dat de technisch specialist snel een goede blik heeft en geeft op de energieadministratie en -situatie. Er wordt direct in vogelvlucht een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken, zowel administratief als installatie-technisch. Daarbij worden er actiepunten geformuleerd die moeten leiden tot het beter 'in control' zijn.

Wat bij de analyse helpt, is dat er een eigen technisch medewerker ter plaatse die de technisch specialist van Hellemans kan begeleiden. In ons geval heeft de Energie APK geleid tot een directe besparing. Een aantal nog nader uit te werken actiepunten/tips moeten leiden naar meer inzicht en aanvullende besparingen.

Uiteindelijk willen we antwoord op de vraag waar de kosten worden gemaakt en hoe we deze kunnen verlagen. Wanneer het antwoord daar op verkregen is, kunnen de kosten ook beter en nauwkeuriger worden toegewezen aan kostenplaatsen/bouwdelen en is een betere verantwoording en ook eventuele doorbelasting in- of extern mogelijk. Dit gaat ons nu zeker lukken.

De heer J. Launspach, directeur Willibrordusschool, SKSWW, Breukelen

Naar aanleiding van het bezoek van de heer Van der Lee en het verslag van de energiescan, kan ik u melden dat ik tevreden ben over de aanbevelingen die de heer Van der Lee gedaan heeft. De scan is zorgvuldig uitgevoerd en de tips om energie te besparen waren zeer nuttig. Het waren tips waar ik niet aan gedacht heb en die niet zo voor de hand lagen. De heer Van der Lee kwam er bijvoorbeeld achter dat de apparaten die de luchtkwaliteit regelen, na schooltijd gewoon doordraaiden. Als dit beter afgesteld zou worden berekende hij een besparing van zo'n 30% op jaarbasis en in geld uitgedrukt zo'n € 2000,-. Hier word ik wel vrolijk van!

De heer M.C. de Bruijn, hoofd facilitaire zaken van CSV, Veenendaal:

Het was een aangenaam bezoek. De heer Van der Lee adviseerde direct het kWcontract aan te passen, wat ons een besparing van € 1.500,00 oplevert. Hij is verder door het gebouw gegaan en heeft hier en daar advies gegeven voor verbeteringen en besparingen.

De heer J.C. van der Maas, Joh. Groenewegenschool in Werkendam:

Aan te bevelen voor andere scholen, het doet je goed als een buitenstaander met praktische tips direct voor verbeteringen kan zorgen welke niet noodzakelijk grote investeringen met zich mee brengen. Hierdoor krijg je snel resultaat en zijn de energiezaken nog beter op orde.

De heer D. van der Wal, Lauwerscollege in Kollum

Nadat wij zelf enkele pogingen hebben gedaan om zelf tot een oplossing te komen, hebben wij de expertise van Hellemans Consultancy ingeroepen. Zeer snel na ons telefoontje om expertise is de technisch adviseur ter  plaatse geweest om e.e.a. zelf te aanschouwen. Doordat deze expertise heeft en de dezelfde taal spreekt als de leverancier, was het probleem zeer snel in kaart gebracht.

Wij zijn zeer te spreken over de snelle afhandeling van ons probleem.

De heer G. Kruiper, Ass. hoofd administratie Reggesteyn, een Christelijke scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs in Nijverdal en Rijssen:

Toen er begin 2013 een afrekening kwam van de gasleverancier die van 2010 t/m 2012 gas heeft geleverd, bleek dat er voor 1 vestiging nogal veel moest worden bijbetaald. Bij controle van de nota’s bleek in 1e instantie dat er met een veel te hoge eindstand werd gerekend. Die eindstand was veel hoger dan de stand die we zelf hadden doorgegeven, terwijl de gasleverancier ons toch echt zelf om de meterstanden vroeg. Uiteraard hebben we bezwaar gemaakt, maar na veel heen en weer bellen en mailen was de eindafrekening volgens de gasleverancier terecht.

Aangezien we het nog steeds niet eens waren met de afrekening hebben we contact opgenomen met Hellemans Consultancy om ons te helpen met dit probleem. Vanaf het begin is men er daar serieus mee bezig gegaan.

Dhr. Bart v.d. Lee van Hellemans heeft zich erop gestort en is ook op de vestiging geweest om zelf de meter en de meterstand te bekijken.

Uiteindelijk is gebleken dat de gasleverancier begin 2010 is uitgegaan van een juiste meterstand. Wij hadden jaarlijks  afgerekend moeten worden op de EVHI – verbruiken. We zijn echter afgerekend op de door de gasleverancier gevraagde standen die wij zelf doorgaven vanaf de meter. Aan het eind van het contract bleek dat tussen de werkelijke EVHI – verbruiken en de stand op de gasmeter een verschil zat van zo’n 50.000 m3. De uiteindelijke afrekening bleek dus wel terecht te zijn. Echter, door het gebruik van de verkeerde meterstanden is 3 jaar lang te weinig betaald en is het gebruik per jaar op die vestiging dus zo’n 16.000 m3 hoger dan werd aangenomen. Volgende stap in dit geval is nog het aanpassen van de meter want betalen voor een meter met een te grote capaciteit is natuurlijk zonde van het geld.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat Hellemans uitstekende ondersteuning heeft geboden voor een redelijke prijs.

Loading