“Collectief zeker ook voor kleinere scholen waardevol”

“Wil even kwijt dat wij vanuit Mytylschool Gabriël (en ook collega’s van andere scholen) heel veel waardering hebben voor alles wat jullie gedaan hebben om de ontstane problemen met DVEP op te lossen. Jullie regelen voor ons zaken die we echt niet zelf zouden kunnen. Natuurlijk hadden we liever geen leverancier met problemen gehad, maar ondanks dat zijn we blij deel uit te maken van dit collectief”.
Gilbert Rip, controller Mytylschool Gabriël in ‘s-Hertogenbosch

Het citaat hierboven komt uit een mail die Gilbert Rip – na afloop van een onlinebijeenkomst – stuurde naar Energie Voor Scholen. “Na de domper van een energieleverancier die stopte, heeft het collectief alle energie gestoken in een goede oplossing. Ik vond dat een compliment waard”, vertelt de controller van de Bossche Mytylschool Gabriël. Zijn mail is aanleiding om eens door te praten over deze bijzondere
school.

Dat bijzondere zit ‘m om te beginnen in de leerlingen. “We zijn een kleine school met 230 leerlingen, qua aantal leerlingen vergelijkbaar met een basisschool. Onze leerlingen hebben een medisch-fysieke ondersteuningsbehoefte, een deel is aan een rolstoel gebonden. We bieden ze meer dan basis- en voortgezet onderwijs, vanuit onder andere het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er revalidatie en extra begeleiding.”

Eigen zwembad

De gemeente Den Bosch is zeer positief bij de school betrokken. “We merken aan alles dat de lokale overheid de zorg voor onze leerlingen heel belangrijk vindt”, weet Gilbert Rip. Die betrokkenheid blijkt onder meer uit het gebouw dat aangepast is op de leerlingen. “We beschikken over een zwembad met til-installatie. Dat is heel belangrijk voor het
bewegingsonderwijs voor onze kinderen. Buiten is er ook veel speelgelegenheid.”

Kostenverdubbeling

Een eigen zwembad, dat zal wel impact hebben op het energieverbruik op de Mytylschool Gabriël? “Dat klopt”, aldus Gilbert Rip. “Enkele jaren geleden had onze school 100.000 euro aan energiekosten. Sinds vorig jaar vliegen de lasten de pan uit en zijn inmiddels 200.000 euro. En dat terwijl we in een relatief energiezuinig gebouw zitten en het hele dak vol zonnepanelen ligt.” Die laatste zijn gefinancierd door de gemeente die daarmee een risico op zich heeft genomen. Maar het toont opnieuw de ambitie van de overheid die groter is dan faciliteren alleen.

Onvoldoende expertise

Uit oogpunt van duurzaamheid en kostenbeheersing kijkt de school – samen met de gemeente – naar nieuwe stappen richting een energieneutraal gebouw. “Er is inmiddels led-verlichting en we kijken ook hoe we op andere manieren het verbruik kunnen verminderen. We zijn blij met de rol van de gemeente die veel meer slagkracht heeft dan wij. In een kleine zelfstandige school is bovendien niet voldoende expertise voor dit soort specifieke zaken.”

Ook als het om energie-inkoop gaat ontberen de meeste kleine basisscholen expertise. “En dat terwijl het bij ons om een grote aanbesteding gaat. Na personeelskosten zijn de energielasten de grootste kostenpost. Bij een contract voor vier jaar heb je het over 800.000 euro”, aldus Gilbert Rip. “Die energie zo goedkoop mogelijk inkopen kunnen we niet zelf. Vanuit andere scholen had ik al goede ervaringen met Energie Voor Scholen, daarom zijn we aangesloten bij dit collectief.”

DVEP stopt

Rip vindt de meerwaarde groter dan alleen het voordeliger inkopen. “Als je een vraag hebt, reageert Karin Michgels meteen, met verstand van zaken.” Dat energieleverancier DVEP stopte was een ‘domper’ voor alle scholen en bood de mogelijkheid om zelf de markt op te gaan. De Mytylschool Gabriël heeft het amper overwogen. “Je bent geen partij voor energieleveranciers en als ik zie hoeveel energie het collectief erin stopt. Nee, wij vinden het heel fijn dat Energie Voor Scholen er is en maken er graag gebruik van. Zeker ook voor kleine scholen is dit een uitkomst.”

Scroll naar boven