Ichthus College maakt werk van duurzaamheid

“Noem mij maar duurzaamheidsaanjager”, zegt Bart Adema, directeur bedrijfsvoering van het Ichthus College in Veenendaal. Hij is verantwoordelijk voor de diensten ICT, financiën, facilitair en hrm. “Maar verduurzaming is geen dienst, het overstijgt de diensten en verdient passie. Daarom wil ik aanjager zijn en iemand die de daad bij het woord voegt. En dat aanjagen is verdraaid belangrijk als je stappen wilt zetten.”

  • Locatie: Veenendaal
  • Bruto vloeroppervlak: 18.000 m2
  • Medewerkers: 220
  • Lokalen: 83
  • Leerlingen: 2.050

Sinds 2015 is duurzaamheid inkoopbreed een verplicht item. Bij iedere aanschaf kijkt het Ichthus College naar de duurzame kan van producten en diensten. “Neem de aanbesteding van busvervoer voor excursies”, vertelt Adema, “daarin stellen we bussen met euro-6 motor als eis. Ja, dan ben je duurder uit, maar vanuit onze visie is rentmeesterschap een belangrijk gegeven.” De basis voor verdere vergroening van de VO-school is vervolgens vastgelegd in het strategische schoolplan 2020-2024. “Daarin hebben we duurzaamheid als één van de strategische keuzes benoemd.”

Ontharden

De plannen in dit document zijn inmiddels voor een deel al gerealiseerd of volop in ontwikkeling. “We willen 25% minder elektriciteit verbruiken en zijn op dat punt halverwege. Het plein is al aardig groen, dat zijn we aan het ontharden met hagen, bomen en planten. Er zijn zelfs nestkastjes en vleermuiskasten. Op het dak liggen nu 356 PV-panelen, daar komen er nog 100 bij. Ook is een sedumdak aangelegd voor opslag van water en verkoeling van stedelijk gebied. Minder zichtbaar maar wel belangrijk: twee nieuwe luchtbehandelingskasten die veel minder energie verbruiken. Voor medewerkers en leerlingen hebben we oplaadpunten voor elektrische fietsen.”

Dashboard

‘Het Ichthus’ is vanaf het begin deelnemer aan Energie Voor Scholen. “Zelf energie inkopen, daar moet je niet aan beginnen”, is de stellige overtuiging van Bart Adema. “Zeker niet als je kijkt naar de energiemarkt van vandaag. Het vergt veel marktkennis en energie is gewoon te complex om zelf te doen. Energie Voor Scholen bevalt ons heel goed, we hebben er al lange tijd een band mee.” Naast collectieve energie-inkoop maakt Adema ook dankbaar gebruik van de extra diensten die voor deelnemers beschikbaar zijn. “Zoals een energie-apk en het EnergyPanel dashboard om aan de EBS-verplichting te voldoen. Dat is een ontzettend mooie tool om je verbruik te monitoren. Vroeger liepen we met een boekje door de school om de meterstanden te noteren, nu hebben we alles in beeld.”

Of het Ichthus College ook gebruik maakt van de cijfers uit het dashboard? Zeker! “Door de grafieken vallen bepaalde zaken op”, is de ervaring van Adema. “Bijvoorbeeld de feestdagen die niet in de vakantie vallen zoals Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. De school is dan dicht, maar we zagen een piek terwijl er niemand binnen was. Daar kan je actie op ondernemen.”

Scroll naar boven